Kontakty

Správní území Diecézní charita Brno

Domácí zdravotní péče

Studentská 4, Žďár nad Sázavou, 591 01
Tel: 777755435     http://www.zdar.charita.cz     ZsCjGKp-WkkmYZhaa8kmb

Domácí zdravotní péče

Sadová 2, Blansko, 678 01
Tel: 516410825     ~8quRWam9-BFRYUSXenx99e4YanBZd54Ys

Domácí zdravotní péče

Jakubské náměstí 2, Jihlava, 586 01
Tel: 567563675     YaBCQOQb4ayk.Z2938Es-Z29g

Domácí zdravotní péče

Dolní Česká 1, Znojmo, 669 02
Tel: 604294176     ZsCjGKpf-czyO1.7~bGkO1p

Domácí zdravotní péče, Hodonínsko

Na Plucárně 1, Hodonín, 695 05
Tel: 735799790     0onh6~ih4lvv5f56LTuyU~da95prRb~lW5pJ

Domov pro matky a otce v tísni Znojmo

Mašovická 12, Znojmo, 669 02
Tel: 603992385     ZfGjGKpf-czyO1.7~bGkO1p

Domov se zvláštním režimem sv. Luisy

Jiráskova 1014, Rajhrad, 664 61
Tel: 736661824     7.AuRWi778wu5f56LTEk06h7Z5prRb~lW5pJ

Domovinka Třebíč

Gen.Sochora 705/1, Třebíč, 674 01

Effeta denní stacionář

Strnadova 14, Brno, 628 00

Erko - nízkoprahové zařízení pro děti a mládež

Žižkova 108, Jihlava, 586 01
Tel: 734765748     0kxyQOQb4ayk.Z2938Es-Z29g

Fyzioterapie

Jiráskova 47, Rajhrad, 664 61