Co poskytujeme

Svoji činnost realizuje Charitní ošetřovatelská služba na základě smlouvy se zdravotními pojišťovnami pro odbornost 925 a na základě registrace u Krajského úřadu Jihomoravského kraje jako provozovatele nestátního zdravotnického zařízení. 

Péče u klienta je poskytována na základě indikace praktického lékaře, nebo odborného lékaře při ukončení hospitalizace. Lékař určuje dle zdravotního stavu četnost, druh návštěvy a zdravotnický úkon.

Seznam zdravotnických úkonů:

  • odběr biologického materiálu
  • aplikace parenterální terapie pro zajištění hydratace, energetických zdrojů a léčby bolesti ( infuze)
  • ošetření stomií
  • lokální ošetření
  • klyzma, cévkování, laváže, ošetření permanentních katetrů
  • aplikace inhalační a léčebné terapie
  • nácvik a zaučování aplikace inzulinu
  • rehabilitační ošetřování
  • edukační činnost sestry
  • péče o umírající

Všechny zdravotnické úkony jsou hrazeny příslušnou zdravotní pojišťovnou klienta.