Firma Infosys spojila síly s Diecézní charitou Brno na podporu ukrajinských uprchlíků
3. listopadu 2022 Aktuality

Firma Infosys spojila síly s Diecézní charitou Brno na podporu ukrajinských uprchlíků

Po vypuknutí válečného konfliktu na Ukrajině brněnská pobočka firmy Infosys navázala spolupráci s Diecézní charitou Brno. Prostřednictvím Charity již od prvních dnů nabídli pomoc lidem přicházejících z válkou zasažené Ukrajiny.

Zaměstnanci firmy uspořádali materiální sbírku, která se skládala především ze zdravotních a lékárenských pomůcek, hygienických pomůcek a potřeb pro děti. Firma Infosys zajistila nákup dalších nezbytných věcí, které přicházející lidé akutně potřebovali. Diecézní charitě Brno předali materiální dary v celkové hodnotě 240 tisíc korun pro Ukrajince, kteří se usadili v Brně. Jednalo se především o nákup sanitárních a hygienických potřeb. Tyto věci pak brněnská Charita distribuovala mezi potřebné.

Tím ale spolupráce neskončila. Diecézní charita Brno a Infosys podepsaly darovací smlouvu zajišťující dlouhodobou spolupráci v hodnotě 1 170 000 korun. „Tento dar bude využit pro přímou podporu lidí prchajících před válkou na Ukrajině se zaměřením na integraci v České republice. Peníze budou například využity na úhradu nákladů spojených s ubytováním, zdravotní péči nebo vzděláváním,“ uvedla Veronika Imrichová, vedoucí služeb Celsuz.

„Pomoc lidem z Ukrajiny je nadále důležitá. Diecézní charita Brno se zaměřuje na dlouhodobou stabilizaci, integraci a podporu. Děkujeme firmě Infosys za její zapojení a pomoc,“ poděkovala Jana Levová ředitelka Služeb Brno.