12. září 2017 Aktuality

Poděkování organizacím, které pomáhají Charitě v Brně s poděkováním tříkrálovým koledníkům.

Chystáte se na tříkrálovou koledu v lednu 2018 na Brněnsku, a máte rádi dovádění na trampolínách nebo Vás zajímá zábavné poznávaní přírody a vědy o ní? Pak se máte nač těšit. Rodinné centrum Bongo a VIDA! science centrum obdarovali brněnskou Tříkrálovou sbírku volnými vstupenkami pro poděkování koledníkům. Děkujeme!

Je běžné a lidské že, když od někoho něco jeden člověk dostane, má potřebu mu to nějakým způsobem vrátit. Prostřednictvím Tříkrálové sbírky darují koledníci mnoha lidem v nouzi svůj čas a energii, aby mohli prostřednictvím charitních služeb řešit své problémy a žít lépe. Bez koledníků by Tříkrálová sbírka nemohla fungovat a je přirozené, že Charita za jejich pomoc každoročně děkuje. Poděkování by však nebylo možné bez další pomoci ze strany organizací a firem, které mohou koledníkům nabídnout něco, co by je potěšilo. Charita sama velké možnosti v této oblasti nemá a tak je za tuto pomoc nesmírně vděčná.

V minulých letech navázala Diecézní charita Brno za tímto účelem spolupráci s koupalištěm Wellness Kuřim nebo univerzitním kinem Scala. Tato spolupráce díky vstřícnosti partnerů nadále pokračuje. Děkujeme!

Pro nadcházející Tříkrálovou sbírku v roce 2018 má Diecézní charita Brno připravené pro koledníky další překvapení. Pokud koledujete pro Tříkrálovou sbírku na Brněnsku a máte rádi klouzačky, houpačky, trampolíny a vůbec roztodivné zábavné výzvy a překážky, máte se na co těšit. Ti, kteří trampolíny a klouzačky moc nemusí, ale raději by se něco dozvěděli o přírodních zajímavostech a zákonitostech v zábavné formě, budou mít rovněž dobrou příležitost.

Díky velké vstřícnosti nových partnerů získala Diecézní charita Brno pro koledníky Tříkrálové sbírky řádově stovky lístků od dvou brněnských zábavních center pro děti i dospělé. Jedním je zábavní park pro celou rodinu Bongo a druhým zábavní vědecký park VIDA! science centrum.

Bongo je zábavní park pro celou rodinu. V hale na ploše 2800 m2 se nachází spousta atrakcí, které nabízejí nezapomenutelné zážitky nejen pro děti. Každá z nich představuje jiný světadíl či zemi. Za jediný den je tak možno uskutečnit dobrodružnou cestu kolem světa.

VIDA! science centrum je zábavní vědecký park pro popularizaci a podporu vědy v Brně se stálou interaktivní expozicí, která představuje desítky vědeckých fenoménů ve čtyřech základních oblastech – Planeta, Civilizace, Člověk a Mikrosvět. Plocha parku je 4600 m2.

Diecézní charita Brno je hrdá a vděčná, že se zmíněné organizace rozhodli podpořit právě brněnskou Tříkrálovou sbírku, která má již 18tiletou tradici. Za tuto dobu se sbírky účastnilo několik tisíc koledníků, kteří dostali od dárců do zapečetěných kasiček přes dvacet milionů korun. Tyto dary pomohli za celé období několika stovkám projektů pro lidi v nouzi.

Ještě jednou děkujeme za možnost udělat radost těm, kteří jsou pro Tříkrálovou sbírku nenahraditelní.