Informace o službě

Oblasti potřeb, které je možné zajistit službou domov se zvláštním režimem 

 • Osobní hygiena – např. běžná denní hygiena, péče o ústa, o nehty, česání a mytí vlasů, mytí těla a koupání, výkon fyziologické potřeby
 • Zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu – např. oblékání, svlékání, obouvání, celková úprava vzhledu
 • Samostatný pohyb – např. změny poloh na lůžku, vstávání a uléhání na lůžko, stání a sezení, pohyb ve vlastním prostoru (pokoji), chůze, pohyb mimo vlastní prostor (v zařízení, mimo zařízení)
 • Příprava a příjem stravy – např. příprava stravy, zajištění potravin, přijímání stravy
 • Péče o domácnost – např. péče o lůžko, běžné udržení pořádku, péče o květiny, péče o prádlo, oblečení a boty, obsluha domácích spotřebičů
 • Zajištění kontaktu se společenským prostředím – např. udržování a navazování společenských vztahů, orientace v čase, místě, osobě, využívání běžných veřejných služeb, komunikace
 • Seberealizace – získávání dostatečného množství kvalitních podnětů – kontakt s lidmi, přísun informací, vykonávání oblíbených činností
 • Zajištění bezpečí, zdraví a zdravé výživy – např. prevence pádu, použití pomůcek, návštěva lékaře, dodržování léčebného režimu, znalost zásad zdravé výživy
 • Uplatňování práv a oprávněných zájmů a obstarávání osobních záležitostí – např. hospodaření s finančními prostředky, nakládání s majetkem, využití sociálních dávek a jiných výhod, platné osobní doklady, uplatňování politických práv, ochrana před zneužíváním

Poslání

Posláním pobytové služby Domova pokojného stáři Kamenná je poskytnout pomoc a podporu lidem se sníženou soběstačností, kteří vyžadují celodenní pomoc druhé osoby z důvodu onemocnění demencí. Tuto situaci není možné řešit ani za pomoci rodiny či terénních sociálních služeb. Služba je určená také lidem se sníženou soběstačností, kteří jsou v Domově pokojného stáří dlouhodobě umístěni a změna služby by byla pro jejich nepříznivou sociální situaci vysoce riziková z důvodu výrazně snížené adaptační schopnosti.

Komu poskytujeme službu

Službu poskytujeme lidem nad 65 let v nepříznivé sociální situaci z důvodu Alzheimerovy choroby, vaskulární demence či demence jiného typu, a kteří mají potřeby, které nelze uspokojit jiným typem pobytové sociální služby.

Kapacita služby je 44 lůžek.

Cíle

Cílem služby Domov se zvláštním režimem DPSK je senior, který:

 • si zachová co nejdéle svoji soběstačnost
 • si zachová co nejlepší kognitivní dovednosti a míru orientace
 • má možnost udržovat kontakty se svým přirozeným společenským prostředím a svými blízkými
 • má zachovanou svoji důstojnost
 • žije v příjemném prostředí, kde je zajištěno jeho bezpečí a kde jsou chráněna jeho práva

Zásady služby

 • respektování lidské důstojnosti – každý má svoji hodnotu, klienty oslovujeme důstojně, zachováváme intimitu, mají své osobní věci a oblečení.
 • individuální přístup - ke každému klientovi přistupujeme jako k individualitě, se svými individuálními potřebami. Respektujeme volbu klienta a podporujeme ho v uplatnění vlastní vůle. Vycházíme vstříc tak, aby mohl žít co nejvíce podle svých přestav.
 • přijetí člověka takového, jaký je – jsme si plně vědomi, že tu nejsme od toho, abychom člověka předělali k obrazu svému, respektujeme ho takového, jaký je. Nedostatečně orientovaného a dezorientovaného starého člověka akceptujeme takového, jaký je. Nesnažíme se ho změnit.
 • bezpečí a důvěra - způsob poskytované podpory a péče je založený především na vztahu a nikoli jen na výkonu intervencí.