Informace pro žadatele

OPZ_barevne        jmk

Vybrané služby sociální prevence na území Jihomoravského kraje, registrační číslo CZ.03.2.60/0.0/0.0/15_005/0007741 financovaný z Evropského sociálního fondu, Státního rozpočtu ČR a rozpočtu Jihomoravského kraje.
 
 

Žádost o přijetí do našeho zařízení je nutné podat osobně na adrese Domova sv. Markéty  a k žádosti doložit tyto dokumenty:

  • občanský průkaz
  • rodné listy dětí
  • návrh nebo rozsudek o stanovení rodičovské zodpovědnosti, případně mimosoudní dohodu o výživném na děti
  • potvrzení o evidenci na ÚP, případně pracovní smlouvu.

Žádosti přijímají sociální pracovnice:

Mgr. Taťána Bočková, sociální pracovnice
tel. : 549 122 962, 736 529 335
tatana.bockova@brno.charita.cz

Bc. Tereza Dvořáková, sociální pracovnice
tel. : 549 122 962, 736 529 335
tereza.dvorakova@brno.charita.cz

Kompletní žádost bude zařazena do nejbližší ubytovací komise, která bývá zpravidla na konci kalendářního měsíce. Komise rozhodne o zařazení do pořadníku. K tomu, aby žádost byla v pořadníku vedena, je nutné každý měsíc potvrdit zájem o službu.

V případě, že se uvolní byt, je oslovena první žadatelka z pořadníku. Před uzavřením smlouvy domlouvá sociální pracovnice se žadatelkou termín uzavření smlouvy o poskytování sociální služby a plánuje průběh služby. K uzavření smlouvy musí žadatelka dodat posudek/potvrzení lékaře o možném pobytu v azylovém domě a uhradit platbu za ubytování viz ceník a zálohu na eventuální poškození bytu.

Smlouvu o poskytování sociální služby lze uzavřít maximálně na dobu 1 roku.

Důležité dokumenty (po kliknutí stáhnete soubor ve formátu Word)