Charitní pečovatelská služba

Kde nás najdete

Adresa

Žižkova 3, Brno 60200

Provozní doba

dle objednání

Oblast působnosti

Podporujeme klienty v soběstačnosti tak, aby mohli co nejdéle zůstat ve svém přirozeném prostředí. Poskytujeme pomoc při zvládání běžných úkonů péče o sebe sama, pomoc při osobní hygieně, při zajištění chodu domácnosti a další.

Na koho se můžete obrátit

Petra Kuchtíková Dis

sociální pracovnice
Tel.: 731 646 870 E-mail: _.GBRWamYaGs1~l7VX~l8.e4YanBZd54Ys

Pro koho je služba určena

Senioři

Senioři

Senioři

Lidé se zdravotním postižením

Lidé se zdravotním postižením

Lidé se zdravotním postižením

Rodina, děti, mládež

Rodina, děti, mládež

Rodina, děti, mládež

Hospicová péče, umírající

Hospicová péče, umírající

Hospicová péče, umírající

Kontaktní údaje

Charitní pečovatelská služba

Typ služby
Pečovatelská služba / CHPS

Poskytovatel
Diecézní charita Brno - Služby Brno

Kraj
Jihomoravský kraj

Způsob poskytování
terénní

Vedoucí služby
Petra Kuchtíková Dis

Registrační číslo služby
4465490

Poslání a cíle

Posláním Charitní pečovatelské služby je poskytování sociální služby lidem se sníženou soběstačností v jejich domácnostech na území města Brna, aby mohli co nejdéle zůstávat ve svém domácím prostředí. 

Zásady

  • Podpora samostatnosti a soběstačnosti klientů: vedeme a motivujeme klienta k zajišťování jeho potřeb především vlastními silami.  
  • Individuální přístup: klienti bydlí ve svých domácnostech, snažíme se přizpůsobit se jeho zvyklostem, životnímu rytmu a individuálním potřebám.  
  • Podpora přirozených sociálních vazeb: Klient je podporován a motivován k udržování sociálních vztahů s rodinou a okolím (přátelé, sousedé, známí.). Rodina je podporována v péči o své blízké. 
  • Respekt k právům, soukromí a jedinečnosti každého klienta 

Cílové skupiny

senioři, osoby se zdravotním postižením, osoby s jiným zdravotním postižením, osoby (pre)terminálně nemocné, rodiče na rodičovské dovolené

Činnosti

pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu, pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu, poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy, pomoc při zajištění chodu domácnosti, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím

Další informace

Podporujeme klienty v soběstačnosti tak, aby mohli co nejdéle zůstat ve svém přirozeném prostředí. Poskytujeme pomoc při zvládání běžných úkonů péče o sebe sama, pomoc při osobní hygieně, při zajištění chodu domácnosti a další.