Nonstop centrum pro osoby bez přístřeší v areálu u Anthroposu poskytlo nocleh a bezpečí 90 potřebným
13. srpna 2020 Aktuality

Nonstop centrum pro osoby bez přístřeší v areálu u Anthroposu poskytlo nocleh a bezpečí 90 potřebným

Nové centrum pro osoby bez přístřeší v areálu bývalé vojenské střelnice u Anthroposu vzniklo ve spolupráci s městem Brnem. Diecézní charita Brno zajišťovala nepřetržitý provoz od 17. dubna 2020. Centrum do 13. srpna poskytlo 90 klientům bezpečný nocleh, pravidelnou stravu, prostor pro osobní hygienu, základní zdravotní péči nebo poradenství.

O nepřetržitý provoz centra se staral základní tým deseti pracovníků Diecézní charity Brno. Celkem se do činnosti centra zapojilo osmnáct zaměstnanců Charity s mnoholetou zkušeností z centra služeb lidí bez domova na Bratislavské. „Od počátku jsme si uvědomovali, že pro řadu lidí v krizi bude nástup pandemie znamenat velké ohrožení. Provozováním centra jsme všem potřebným chtěli nabídnout šanci na bezpečí i pomoc v nejistých chvílích letošního jara,“ uvedl ředitel Diecézní charity Brno Oldřich Haičman.

Od 17. dubna bydlelo v centru u Anthroposu 90 lidí. Původní kapacita 40 osob byla pro velký zájem navýšena až na 50 potřebných. Kapacita byla po celou dobu naplněná. Většina lidí byla ubytována ve stanech, dočasných přístřešcích nebo velkoprostorových stanech. Diecézní charita Brno klientům vydávala třikrát denně stravu. Obědy dodávala magistrátní jídelna, dárci i Diecézní charita Brno. Lidem byly k dispozici také roušky či možnost výměny šatstva. Charita v centru poskytovala sociální poradenství a příležitost k smysluplnému trávení času. Klienty navštěvovali i pracovníci poradny centra CELSUZ a Terénní služby sv. Františka. Všem byla nabídnuta pomoc s řešením jejich situace nebo hledáním stabilnějšího bydlení.  Obyvatelé centra postupně odcházeli na ubytovny, do azylových domů či nocleháren. Někteří se vraceli domů k rodinám, zejména cizinci. Klientům byla zprostředkována možnost schůzky s Armádou spásy a příležitost zapojit se do programu Prevence bezdomovectví, který nabízí startovací byty. Celkem 5 klientů bylo vybráno do pilotního programu Magistrátu města Brna Druhá šance, ve kterém získají tři byty a podporu pracovníků Terénní služby sv. Františka.

Díky zkušenostem našich pracovníků se v centru podařilo nabídnout potřebným příležitost strávit v bezpečí náročnou dobu nouzového stavu. Řada klientů oceňovala především vstřícný přístup celého týmu a dostupnou péči,” vysvětlila vedoucí služeb pro osoby v krizi a bez domova Diecézní charity Brno Veronika Imrichová.

Zařídit vše potřebné pro život centra pomáhalo pracovníkům také 41 dobrovolníků. Z toho tři dobrovolníci se v průběhu času stali pracovníky centra. Pravidelnou zdravotní péči zajišťoval spolek Medici na ulici.