Rekonstrukce a nástavba objektu Bratislavská 58, Brno - Sociální služby pro sociálně znevýhodněné
26. listopadu 2019 Projekty

Rekonstrukce a nástavba objektu Bratislavská 58, Brno - Sociální služby pro sociálně znevýhodněné

Registrační číslo projektu: CZ.06.2.56/0.0/0.0/16_056/0005240

rop-mpsv

Projekt je zaměřen na zkvalitnění a rozvoj služeb centra CELSUZ prostřednictvím dokončení stavebně technických úprav a rekonstrukce objektu na ul. Bratislavská 58 (přední budova).

Rekonstrukce a stavebně technické řešení objektu na ul. Bratislavská 58, která je v současné době v nevyhovujícím technickém stavu, vytvoří vhodné prostory pro provozování služeb centra CELSUZ. V tomto nově stavebně uzpůsobeném objektu budou provozovány a rozšířeny služby centra CELSUZ: sociální rehabilitace, odborné sociální poradenství a služby pro cizince. Zároveň zde vznikne odpovídající pracovní zázemí pro pracovníky služeb.

Realizací projektu dojde k rozšíření nabídky a kapacity stávajících služeb v rámci Centra CELSUZ, které Diecézní charita Brno poskytuje od roku 2007. Projekt tak reaguje na zvyšující se poptávku klientů po službách sociální rehabilitace (pro dlouhodobě nezaměstnané a osoby s duševním onemocněním) a dále po službách odborného sociálního poradenství.

Služby centra CELSUZ jsou spolu navzájem propojeny a úzce spolu spolupracují. Takto koncipované centrum klientům nabízí ucelenou podporu při řešení obtížných životních situací. Díky vzájemnému doplňování služeb je možno řešit situaci klientů komplexně. Služba pak lépe přispívá k tomu, aby uživatelé překonávali krizové a nepříznivé životní situace a mohli se plně začleňovat do společenského života a širší sociální sítě.

Na projekt je poskytována finanční podpora z EU, prostřednictvím Integrovaného regionálního operačního programu.