Charitní záchranná síť

Charitní záchranná síť - ilustrační foto

Lidé, kteří potřebují vaši pomoc

Jsou lidé, kteří žijí pod hranicí důstojného života. Nemají základní potraviny pro sebe a své blízké na příští den. Nemají kde strávit klidnou noc v teple a bezpečí. Nemají dostatek peněz na potřebné léky pro své děti. Ocitli se v bezvýchodné krizi a na úřadech jim nemohou pomoci, protože jejich situace je tak komplikovaná, že se nevlezou do žádných kolonek.

 

 

Váš dar umožní pečovat o ty nejpotřebnější, kteří propadávají sociálním systémem, a přesto potřebují podporu. V Brně se o ně stará Charitní záchranná síť. 

Komu svým darem pomáháte

Foto ilustrační

Život bez babičky Jarek s nízkým intelektem nezvládl. Pomohla až Charitní záchranná síť

Jarkovi je přes 30 let, má ale intelekt malého dítěte kvůli mentálnímu postižení. Dokud bydlel s babičkou, jeho život byl bezstarostný. Pak babička zemřela a vše se začalo hroutit. Jarek neuměl hospodařit s penězi, neorientoval se v poplatcích a povinnostech. Brzy skončil na ulici s výzvami od soudu, co vše musí zaplatit. Koloběh problémů zastavila až Charitní záchranná síť, která vyřídila opatrovníka i chráněné bydlení.

číst celý příběh

„Jarek si našel sklep vyhořelé chatky v zahrádkářské oblasti, kde začal i přespávat,“ popisuje situaci, ve které Jarka našel, Petr Matějec z Charitní záchranné sítě. Pomoc obvyklých sociálních služeb byla pro Jarka nedostupná kvůli mentálnímu handicapu.   

„Nejprve se nám Jarka podařilo dostat do azylového domu. Získal tak bezpečné zázemí, ale došlo k dalším problémům. Lidé v okolí ho využívali. Dával jim peníze, nakupoval jim a mimo azylák se to nedalo uhlídat," pokračuje Petr Matějec. Bylo potřeba hledat vhodnější řešení.

Charitu zajistila Jarkovi opatrovníka, který se o něj stará. „Opatrovník je úžasný. Vyřešil jeho dluhy a vyjednal mu chráněné bydlení. Má se teď dobře. Občas se za mnou staví na kafe a popovídáme,“ usměje se Petr Matějec.

Případ Jarka je jedním z mnoha, kdy lidé s mentálním postižením ztratí rodinného příslušníka, který se o ně staral a chránil je, a nakonec skončí bezprizorní a na ulici. Nejsou totiž schopni se sami vypořádat ani s běžnými záležitostmi.

Díky vám a péči Charitní záchranné sítě nemusí podobné životní příběhy končit smutně.

K_nahled 11

Dcery zajímal na mamince jen důchod. Nechaly ji na ulici

Paní Karla má tři dcery, přesto skončila v noci osamocená a bezradná uprostřed jedné z brněnských ulic. Trpí stařeckou demencí a její dcery toho pravidelně zneužívaly. S řešením situace ji pomohla Charitní záchranná síť, která ji našla místo v domově pro seniory a ona tak může trávit své stáří důstojně a v bezpečí. 

číst celý příběh

Paní Karlu měly oficiálně v péči její dcery. Prakticky to ale, bohužel, vypadalo jinak. „Jedna z jejich dcer dokonce pobírala příspěvek na péči, přesto maminku často nechala živořit na ulici bez pomoci. Zájem projevovala jen před důchodem, kdy s ní šla vybrat peníze. Ty jí sebrala, Karlu odvedla na Bratislavskou ulici a nechala ji tam stát. Karla trpí demencí. Posedávala na schodech a kvůli omezené mobilitě se nebyla často schopna ani schovat před deštěm. Nezvládala ani dojít na toaletu a stávala se terčem posměchu některých kolemjdoucích,“ líčí příběh starší paní koordinátor brněnské Charitní záchranné sítě Petr Matějec.

Karlu přijal na humanitární lůžko a poté, co se její zdravotní stav zlepšil, nešel pro ni místo v Azylovém domě. Ale ani tady nebyla v bezpečí, zvlášť když nastal čas výplaty důchodu. Petr Matějec proto podal žádost a paní Karla dostala veřejného opatrovníka. „Ten jí vyjednal pobyt v domově pro seniory a stará se o její finance, které jsou teď opravdu využity pro paní Karlu,“ uzavírá Petr Matějec.

Charitní záchranná síť pomáhá i zranitelným seniorům, kteří se stávají terčem majetkových útoků, často i ze strany svých rodinných příslušníků.

Váš dar pomůže zajistit bezpečné a důstojné stáří zranitelným seniorům.

Charitní záchranná síť dodala jídlo pro maminku s miminkem

Váš dar pomůže nakoupit materiální pomoc pro řešení krizových situací matek samoživitelek.

Charitní záchrannou síť vyhledala maminka, která se stará o miminko a třináctiletou dceru. Už na počátku druhého těhotenství ženu opustil partner a ona zůstala na všechny starosti úplně sama. Od otce dětí se jí nepodařilo získat ani výživné. Navíc sama trpí vážným chronickým onemocněním a podstupuje náročné léčení. Náklady na léky a péče o děti, převyšují velice skromný rozpočet mladé maminky.

Zaměstnanci z Charitní záchranné sítě pro maminku a děti připravili hmotnou pomoc – balíčky s potravinami a základní drogerií.

Drahá léčba a exekuce na krku? S Charitní záchrannou sítí to jde zvládnout

Váš dar pomůže lidem najít cestu z krize.

Když se k exekuci přidají ještě zdravotní problémy, situace může vypadat beznadějně. Pracovníci z Charitní záchranné sítě pomáhají paní Soni, která má onkologické onemocnění. „Navíc měla Soňa potíže se střevy a musela dodržovat přísnou bezlepkovou dietu, což přijde na spoustu peněz. Přitom brala velmi nízký důchod, ze kterého jí strhávali ještě exekuci. Z fondu individuální pomoci jsme jí platili léky a drahé potraviny vhodné pro její dietu. To jí velmi ulehčilo,“ přiblížil Petr Matějec z Charitní záchranné sítě.

Fond individuální pomoci může poskytnout konkrétní finanční podporu lidem, kteří se ocitli v krizové situaci a pro pokrytí jejich potřeb neexistuje jiný dostupný zdroj.

Charitní záchranná síť

Charitní záchranná síť je projekt, který pomáhá lidem v nouzi v Brně a okolí. Zaměřuje se na ty, pro které není momentálně dostupná žádná jiná pomoc a žijí pod hranicí důstojného života. 

Například lidé, kteří nemají zajištěné základní životní potřeby – tedy trpí hladem, nemají bezpečné místo na přespání, jsou ohroženi na životě nebo nemají nárok na jinou podporu. 

Víte o někom, kdo potřebuje pomoc Charitní záchranné sítě?

Možná to znáte... Každý den vidíte schouleného člověka, skrývajícího se u zastávky. Nebo jste svědky zoufalství, které se odehrává v bytě naproti.

Kontaktujte nás na:
Charitní záchranná síť, Bratislavská 58, 602 00 Brno
Telefon 777755438
E-mail   chzs@brno.charita.cz

Charitní záchranná síť poskytuje:

  • Okamžitou pomoc – pomáhá rodinám i jednotlivcům přímo tam, kde potřebují
  • Materiální pomoc – dodává potřebným jídlo, hygienické potřeby, oblečení nebo nouzové ubytování
  • Duchovní pomoc – zajistí spolupráci s duchovním, pastoračním asistentem nebo psychologem
  • Zprostředkuje další pomoc – vyhledá kontakt na další vhodnou péči Charity, sociálního systému a jiných úřadů

Charitní záchranná síť pomáhá lidem v Brně a okolí.

Pro zachování anonymity klientů měníme jejich jména a fotky jsou ilustrační.

Pro nás je každý člověk důležitý