Effeta - denní stacionář

 

Adresa

Effeta - denní stacionář,  Strnadova 14, 628 00 Brno

Telefon 544 423 040, 544 423 044
E-mail effeta@brno.charita.cz
Vedoucí Bc. Karel Weishäupel, mobil: 603 438 101
Další  kontakty Zástupkyně vedoucího: Ing. Hana Dufková
Sociální pracovnice: Mgr. Helena Reichmanová
Číslo účtu 1583741621/0100, variabilní symbol: 106, KB a.s. - Brno
Kdy službu poskytujeme Pondělí - pátek   6.30-16.00 hod.
Denní stacionář je registrován dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách

 

Poslání

„Posláním Effety je poskytování kvalitních sociálních služeb denního stacionáře lidem s mentálním postižením a autismem s důrazem na respektování jejich práv. Dle svých individuálních potřeb si uživatelé služeb Effety zdokonalují své dovednosti a znalosti. Služby Effety jsou zaměřeny na podporu samostatnosti uživatelů, nabídku aktivního a zajímavého naplnění času, a na začleňování uživatelů do běžné společnosti.“

       

Děkujeme za podporu všem dárcům a sponzorům

     

YsoftLogo

EFFETA – denní stacionář Strnadova 14, Brno, 628 00
Tel.: 544 423 040, 544 423 044, 603 438 101 Diecézní charita Brno - Služby Brno